Czy STTC wydaje dokumenty potwierdzające ukończenie kursu?
Nie, nauka tai chi, choć podzielona na różne etapy zaawansowania, nie ma charakteru zamkniętego w ramy czasowe kursu - trwa tak długo jak ćwiczący chce doskonalić swą formę.


powrót do listy
  © 2008 STTC www.augustyniaq.pl