Kim są instruktorzy i jakie są koszty?

Twoim instruktorem jest członek Stowarzyszenia, który prowadzi zajęcia jako wolontariusz i został akredytowany przez odpowiednią Krajową Komisję Instruktorską Stowarzyszenia Taoistycznego Tai Chi. Żaden instruktor nie pobiera wynagrodzenia za prowadzenie zajęć. Instruktorzy zobowiązani są do regularnego uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych i co roku poddawani są procesowi akredytacji. Opłaty nie stanowią zapłaty za zajęcia - są to składki członkowskie pobierane w celu pokrywania kosztów utrzymania oddziału Stowarzyszenia. Zajęcia oferowane są bezpłatnie wszystkim członkom, składka nie jest zapłatą za jakąś usługę ani zapłatą za zajęcia.

Członkostwo w Stowarzyszeniu uprawnia do uczestniczenia we wszystkich zajęciach prowadzonych na danym terenie. Jesteś zawsze mile widziany na każdych zajęciach, możesz też w dowolnym czasie zacząć ponownie zajęcia w grupach I stopnia. Nie jesteś ograniczony do konkretnych zajęć czy do konkretnego instruktora. Jeśli gdzieś wyjeżdżasz, możesz uczestniczyć w dowolnych zajęciach w ok. 500 miejscowościach w 25 krajach. Wysokość składki członkowskiej opłacanej co kwartał lub rok, ustala StowarzyszenieTaoistycznego Tai Chi w danym kraju lub regionie. Są składki ulgowe dla uczniów i studentów, emerytów oraz dla osób z jednego gospodarstwa domowego.powrót do listy
  © 2008 STTC www.augustyniaq.pl