Różnice między uczniami

 

Najlepszą ilustracją terapeutycznej orientacji Taoistycznego Tai Chi jest fakt, że wielu członków STTC przyłączyło się do Stowarzyszenia i pozostało w nim ze względu na to, że praktykowanie Taoistycznego Tai Chi pomaga im w radzeniu sobie z problemami zdrowotnymi.

Na pierwszym planie są członkowie Stowarzyszenia dotknięci takimi chorobami, jak artretyzm, choroba Parkinsona, uszkodzenia mózgu, stwardnienie rozsiane, choroby serca.

Na życzenie Mistrza Moy Stowarzyszenie oferuje „Grupy Odzyskania Zdrowia”, aby pomóc ludziom ze specjalnymi potrzebami zdrowotnymi. Ze względu na fakt, że instruktorzy uczą w takich właśnie grupach coraz więcej członków społeczeństwa zaczęło dzięki temu osiągać korzyści.

Silne skoncentrowanie się Stowarzyszenia na uczeniu seniorów i innych praktykujących ze specjalnymi potrzebami zdrowotnymi łączy się z wizja Mistrza Moy uczynienia Taoistycznego Tai Chi i jego korzyści zdrowotnych dostępnymi dla wszystkich.

  © 2008 STTC www.augustyniaq.pl