Różnice w duchu

 

”Uspokojenie serca” wyraża duchowy aspekt uczenia Taoistycznego Tai Chi. W taoizmie zdrowie fizyczne jest nierozłącznie związane z postawami życiowymi i emocjami.

Mistrz Moy zawsze kładł nacisk na rozwój postawy spokoju i współczucia zarówno w praktykowaniu tai chi, jak i w życiu codziennym.

Pozwala to uczniom nie tylko radzić sobie ze stresem w sposób bardziej skuteczny, ale może też wywierać wpływ ogólnie na zdrowie fizyczne. Na przykład uważa się teraz że stany psychologiczne łączą się, mają wpływ na nadciśnienie i choroby serca.

Mistrz Moy uczył, że droga do uspokojenia umysłu prowadzi przez bezinteresowną służbę i poświęcenie. Z tego powodu w Stowarzyszeniu Taoistycznego Tai Chi kładzie się duży nacisk na wolontariat jako sposób wykonania zadań w danym momencie i jednocześnie metodę uczenia w sposób integralny polepszającą stan zdrowia.

  © 2008 STTC www.augustyniaq.pl