Świecki przekaz tai chi

 

Większość praktykowanych dzisiaj stylów tai chi to style rodzinne nie związane bezpośrednio z taoistycznym treningiem, chociaż ślady taoizmu można wciąż znaleźć w niektórych teoriach czy stosowanej terminologii.

Nie ma historycznego zapisu o tym, jak tai chi zaczęło być praktykowane przez ludzi spoza klasztornych, zamkniętych społeczności. Powszechnie przyjmuje się, że rodzina Chen z prowincji Henan praktykowała tai chi przez wiele pokoleń, zanim przekazała nauki Yang Luchanowi (1799-1872). Yang przeniósł się do Pekinu i został głównym instruktorem sztuk walki armii cesarskiej w czasach dynastii Qing. Wówczas tai chi rozpowszechniło się jako sztuka walki i rozgałęziło się na wiele stylów noszących nazwy rodzin, które ich nauczały, jak styl Chen, styl Yang, styl Sun, styl Wu itd.

Świecki przekaz od samego początku przystosowywał zasady tai chi do celów sztuk walki, poszukując jednocześnie w praktykowaniu tai chi korzyści zdrowotnych. Niemniej jednak zachowano w pewnej mierze związek z bardziej duchowymi czy religijnymi aspektami taoistycznego treningu. Współcześnie wzrasta zainteresowanie korzyściami zdrowotnymi tai chi, chociaż zasady, którymi rządzą się poszczególne style, pozostają oparte na zastosowaniu tai chi w sztukach walki.

  © 2008 STTC www.augustyniaq.pl