Kontakt

Główna skrzynka kontaktowa STTC w Polsce:
info@taichi.pl


Zarząd Główny STTC w Polsce

Broniewskiego 59a,  01-865 Warszawa

E-mail:zarzad@taichi.pl, poland@ttcs.org


Numer konta: BGŻ S.A 07 2030 0045 1110 0000 0404 1290


Uwaga! Zmiana numeru konta w kwietniu 2015. Wszyscy członkowie STTC w Polsce proszeni są o wpłacanie składek na powyższy numer konta.

  © 2008 STTC www.augustyniaq.pl