Sztuka zdrowia
Autor: Frank Herr z Kanady

Pomimo rosnącej popularności metod uzdrawiania związanych z holistycznym (całościowym) rozumieniem ludzkiego ciała, w społeczeństwie Zachodu istnieje bardzo niewiele systemów ćwiczeń, które oparte są na podobnych zasadach. W Chinach, gdzie takie pojęcia jak medycyna zapobiegawcza, zmniejszanie napięcia czy związek ciała i umysłu znane były uzdrawiaczom od setek lat, rzecz ma się inaczej - miliony ludzi praktykuje jedno z najbardziej holistycznych ćwiczeń, jakie kiedykolwiek powstały.

Tai chi jest ciągiem naturalnych ruchów wykonywanych powoli w ustalonej kolejności i zestawionych w taki sposób, aby stan zdrowia ćwiczącego uległ poprawie dzięki zmniejszeniu napięcia w ciele, polepszeniu krążenia i oddechu oraz uspokojeniu serca i umysłu. Wykonanie każdego ruchu angażuje całe ciało w sposób zrównoważony i zharmonizowany. Nie występuje nadmierny wysiłek czy nadwerężenie żadnej części ciała i żadna część ciała nie zostaje wyizolowana od czerpania rzeczywistych korzyści płynących z ćwiczenia.

Zmniejszenie napięcia w ciele

Lekarze w świecie Zachodu zdają sobie teraz już sprawę z faktu, że bardzo wiele problemów zdrowotnych spowodowanych lub spotęgowanych jest przez stres psychologiczny (napięcie).

Stres wywołuje naprężenie w ciele, a naprężenie często zachowywane jest jeszcze długo po ustąpieniu przyczyny. Według tradycyjnej chińskiej wiedzy naprężenia blokują naturalny przepływ energii chi przez ciało. Ruchy tai chi usuwają owe blokady i umożliwiają zrównoważone krążenie chi. Pozwala to ciału na odzyskanie tego, co w istocie rzeczy jest stanem naturalnego zdrowia. Nawet w przypadku osób zdrowych ten polepszony przepływ chi może zostać zauważony jako ogólne odmłodzenie - osoba kończąca ciąg tai chi czuje przypływ sił żywotnych.

Medytacja w ruchu

Kolejną wielką zaletą tai chi jako systemu ćwiczeń jest to, że uznaje wielką rolę umysłu dla ogólnego samopoczucia. Wysiłki mające na celu zmniejszenie napięcia w ciele będą bezskuteczne, jeśli umysł pozostanie w stanie poruszenia. Dlatego tai chi opracowano w taki sposób, aby stało się rodzajem medytacji w ruchu, przywróceniem zarówno ciału, jak i umysłowi stanu spokoju oraz zrelaksowania. Zapamiętanie całego ciągu i właściwe wykonanie każdego ruchu wymaga całkowitej koncentracji, nie pozostawiając w umyśle miejsca na codzienne troski lub niepokoje, których trwała obecność wywołuje napięcie.

W efekcie nawet po piętnastu czy dwudziestu minutach ćwiczący czuje się bardziej spokojny i ma „świeższą” głowę; umysł może powrócić wtedy do codziennych zadań oraz wyzwań z bardziej pozytywnym i optymistycznym nastawieniem. Zaangażowanie umysłu chroni również przed nudą, która jest powszechnym powodem do narzekań dla uprawiających wiele innych form ćwiczeń. Ciekawie jest uczyć się tai chi, jest ono też okazją do podjęcia umysłowego wyzwania, jakim staje się przypominanie szczegółów i kolejności ruchów.

Nie jest to sztuka, którą opanować można szybko; uczy również wytrwałości i cierpliwości; z drugiej strony stopniowy, lecz łatwo zauważalny postęp dokonany przez tygodnie, miesiące i lata pozwala na rozwinięcie zaufania we własne możliwości. Istotnie, choć tai chi jest „tylko ćwiczeniem”, to może pilną osobę nauczyć wielu innych rzeczy niż samego tylko odprężenia.
Styl taoistycznego tai chi

Od czasu opracowania przez taoistycznego mnicha Zhang Sanfenga w XII w. rozwinęło się wiele różnych stylów tai chi. Dziś z ich dobrodziejstw korzystają miliony ludzi w całych Chinach; szybko zdobywają popularność również w USA i Kanadzie.

Tutaj, w Toronto, jesteśmy w tym szczęśliwym położeniu, że mieliśmy jednego z najbardziej poważnych taoistycznych mistrzów, jacy znajdowali się w Ameryce Północnej - Pana Moy Lin-shin, który nauczał Kanadyjczyków od czasu przybycia z Hongkongu w 1970 roku. Mistrz Moy założył w Toronto Stowarzyszenie Taoistycznego Tai Chi, organizację niedochodową i charytatywną, której głównym celem jest udostępnienie korzyści tai chi tym wszystkim, którzy pragną się go nauczyć. Styl taoistyczny, którego nauczał Mistrz Moy, łączy elementy klasycznego stylu Yang z wewnętrznymi oraz medytacyjnymi aspektami sztuk taoistycznych. Wynikiem jest forma tai chi szczególnie efektywna w polepszaniu stanu zdrowia ćwiczącej osoby. Dodatkowy element rozciągania i obracania, charakterystyczny dla stylu taoistycznego, powoduje masaż zarówno mięśni, jak i organów wewnętrznych, zwiększając ogólny stopień odprężenia.
Frank Herr z Kanady
  © 2008 STTC www.augustyniaq.pl