Nasze Cele

 

1. Uczynić Taoistyczne Tai Chi dostępnym dla wszystkich
Chcemy zanieść tai chi do każdej społeczności, tak aby liczne korzyści, jakie daje, były dostępne dla wszystkich którzy chcieliby je poznać.

2. Propagować zdrowotne właściwości Taoistycznego Tai Chi
tai chi ćwiczone z poświęceniem doskonali zarówno ciało jak i umysł, przywracając i podtrzymując zdrowie. Nasze wysiłki są skierowane na lepsze poznanie i zrozumienie tych korzyści, aby przyczynić się do polepszenia stanu fizycznego i duchowego społeczności.

3. Popierać wymianę kulturową
Poprzez tai chi i inne formy działalności staramy się uczynić bardziej dostępnym bogactwo chińskiej kultury, przyczyniając się do upowszechnienia jej wśród ludzi.

4. Pomagać innym
Podstawą tai chi jest współczucie. Nasze podstawowe, dobroczynne nastawienie polega na realizacji taoistycznej wartości zapomnienia o sobie i służenia innym. Inspiracją jest przykład dawany przez założyciela, mistrza Moy Lin-shin, który poświęcił swoje życie pomagając innym, nie szukając własnych korzyści. Z tych powodów wszyscy nasi instruktorzy są ochotnikami, a wszystkie nasze oddziały działają nie nastawiając się na zdobycie zysku.  © 2008 STTC www.augustyniaq.pl