Centrala Międzynarodowa
Może szukasz w internecie stron poświęconych tai chi? A być może chcesz skontaktować się z którymś z lokalnych stowarzyszeń?

Znajdziesz tutaj adresy stron krajowych zrzeszeń tai chi na całym świecie wraz z danymi kontaktowymi. Informacje są pogrupowane z podziałem na kontynenty - wybierz najpierw jeden z nich, a później kraj.

Centrala Międzynarodowa Stowarzyszenia

International Taoist Tai Chi Society

Adres:
1376 Bathurst Street
Toronto, Ontario M5R 3J1
Canada
Telefon: (416) 656-2110
Fax: (416) 654-3937
e-mail: canada@ttcs.org

www.taoist.org
  © 2008 STTC www.augustyniaq.pl