Nicola, 51lat, Szkocja
Taoistyczne Tai Chi ™ wiele dla mnie znaczy, bo trzyma mnie z dala od wózka inwalidzkiego. Gdybym tego nie robił, byłbym na moim wózku praktycznie cały czas.
Mam unieruchomiony kręgosłup i uszkodzone dyski, a także problemy neurologiczne. Dzięki Taoistycznemu Tai Chi ™ moja mobilnośd i równowaga poprawiły się w stopniu przekraczającym moje wyobrażenia i jednocześnie poprawiło moją pewnośd siebie. Jak się jest osobą niepełnosprawną, ma się tendencję do izolacji i nie widywania wielu ludzi. A tu masz kontakt społeczny w Stowarzyszeniu. Naprawdę mi to służy.
Teraz mam również cel w życiu. Jeśli zrezygnujesz z pracy, czujesz się nikim, ale Taoistyczne Tai Chi ™ pokazało mi ścieżkę , żeby się nie poddawad, żeby iśd dalej, bez względu na moją niepełnosprawnośd. Tai chi zwiększa napięcie mięśni, w szczególności wzmacnia mięśnie posturalne. Oznacza to, że mogę chodzid i stad dłużej. Zwiększa ogólną sprawnośd fizyczną i bezpieczeostwo, ponieważ kiedy stoisz na nogach, czujesz się bezpieczniej.
Dotyczy to wszystkiego, czego robię w życiu. Jestem całkowicie niezależny i żyję na własną rękę. Taoistyczne Tai Chi ™ pozwoliło mi żyd normalnie pomimo mojej niepełnosprawności.
Nicola, 51lat, Szkocja
  © 2008 STTC www.augustyniaq.pl